Orlab.cz Aktuality Trichloramin a kojenecké plavání z pohledu kontrolní laboratoře

Trichloramin a kojenecké plavání z pohledu kontrolní laboratoře

Čas od času se v mediích objeví článek o škodlivosti kojeneckého plavání. Většinou jde o polemiky mezi lékaři, kteří „plavání“ dětí do 3 let nakloněni nejsou a nadšenými maminkami, které zmiňují pozitivní dopady této aktivity na svá dítka.

mimi_01Nechceme se pouštět do posuzování zdravotních rizik těchto aktivit – to necháme  odborníkům. A je na každém jednotlivém rodiči, zda tuto aktivitu vyhledá či ne. Nicméně bychom se chtěli zmínit o důležitých aspektech, o kterých jsme se zatím nikde nedočetli, ale které jsou podle nás důležité. O prevenci a spoluzodpovědnosti. Chtěli bychom blíže seznámit veřejnost s látkou zvanou trichloramin, kvůli které je kojenecké plavání tolik sledované. Tato látka je podezřelá z rozvoje astmatu u dětí a citlivých osob. Nicméně je i v silách návštěvníků, tedy hlavně maminek, koncentraci této látky v ovzduší významně ovlivnit. Trichloramin vzniká v bazénové vodě jako vedlejší produkt desinfekce chlorem reakcí se sloučeninami dusíku, především s močovinou. A právě močovina se do bazénové vody dostává v převážné míře od koupajících se osob – vymýváním z vrchních vrstev kůže, vnášením moče a potu. Vnos těchto látek lze velmi významně eliminovat důkladným osprchováním sebe i miminka před vstupem do vody. Důsledná hygiena návštěvníků je tedy alfou a omegou, spoluurčující kvalitu vody i ovzduší. V naší laboratorní praxi se však bohužel velmi často setkáváme s nářky zaměstnanců bazénu, že maminky toto pravidlo odmítají důsledně dodržovat a že miminko sice přinesou osprchované, na sebe však zapomínají… Chceme tedy na tomto místě apelovat na maminky – pokud Vám zaměstnanci bazénu kladou na srdce, abyste sebe i své dítko důkladně osprchovali, není to proto, že by Vás chtěli omezovat na Vašich právech, ale proto, že pomáháte ochránit sebe a především zdraví svých ratolestí. Bazénová technologie a obsluha bazénu není všemocná a při nekázni návštěvníků je téměř nemožné udržet požadovanou kvalitu

Rádi bychom též upozornili, že obsah volného chloru ve vířivkách je oproti kojeneckým bazénům až 3x vyšší a není tedy vhodné tam s miminky po skončení kurzu vstupovat.

Závěrem bychom ještě rádi podotkli, že v současné době je vyhláškou stanoven doporučený limit pro trichloramin v ovzduší bazénových hal. Naše laboratoř má měření trichloraminu akreditované a ve všech bazénech, ve kterých zatím měření proběhlo, hodnoty tento limit splňovaly. 

mimi_02

A poslední rada na závěr: pokud se přes všechny polemiky rozhodnete navštěvovat se svým miminkem kurzy kojeneckého plavání, vyberte si bazén, který má tuto aktivitu schválenou příslušnou Krajskou hygienickou stanicí a dodržujte pokyny pracovníků bazénu – myslí to s Vámi a s Vaším miminkem opravdu dobře :-). A nechte si předložit protokol o měření trichloraminu v ovzduší, doporučená maximální hodnota je 0,5 mg/m3. Většina našich zákazníků trichloramin změřený již má – a jak je na tom Váš bazén? ;-)

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha