Orlab.cz Služby Rozbor vod pitných a užitkových

Rozbor vod pitných a užitkových

Pitná voda

Voda z veřejných vodovodů, studní, vrtů, balená pitná a kojenecká voda, voda surová a vyrobená, voda z cisteren určená pro náhradní zásobování

Teplá užitková voda

Kontrola kvality teplé užitkové vody se zaměřením na výskyt legionel, dezinfekčních látek (aktivní chlor, oxid chloričitý) a vedlejších produktů použité desinfekce (trihalogenmethany, chloritany, chlorečnany). Rozbory jsou určené zejména pro nemocnice, LDN, domovy pro seniory, bytová družstva, hotely a rekreační centra.

Podzemní vody

Vzorkování a rozbory podzemních vod k různým účelům (zdroj pitné vody, riziková analýza, monitoring podzemních vod z vrtů v okolí skládek, čerpacích stanic, obaloven apod.), včetně zajištění hydrogeologického posudku.

Povrchové vody

Rozbory z vodních toků a nádrží určené k nejrůznějším účelům (pro rybáře, zdroje pitné vody, ovlivnění v souvislosti kvality v souvislosti s vypouštěním odpadních vod, havárie).

Závlahová voda

Voda určená k zavlažování zemědělských ploch

Technologické vody

Rozbory vod k různému použití:  posouzení vody z hlediska agresivity vůči betonu a potrubí (koroze), zanášení potrubí, voda pro vytápění (kotelní voda), kondenzáty, chladící voda, oplachová voda, ...)

Chlornan sodný pro dezinfekci vod

Stanovení obsahu aktivního chloru v komerčním chlornanu sodném používaném k dezinfekci vod

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha