Orlab.cz Služby Rozbor odpadních vod a čistírenských kalů

Rozbor odpadních vod a čistírenských kalů

Odpadní vody

Rozbory vod z čistíren odpadních vod, kanalizací a domácích čistíren.

Aktivovaný kal

Chemické a fyzikální rozbory aktivovaného kalu

Mikroskopie aktivovaného kalu

Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu slouží jako doplňkové vyšetření k rozborům chemickým. Výsledkem zkoušky je slovní popis nálezu, zahrnující základní charakteristiky kalu jako jsou struktura vloček, četnost volných bakterií, kvalitativní a kvantitativní zastoupení typických organismů osídlujících aktivovaný kal, četnost vláknitých organismů a popis případných odchylek. Součástí je fotodokumentace, případně hodnocení rozboru provedené ve spolupráci se zkušenými technology.

Každá čistírna si postupně utváří charakteristický aktivovaný kal. Mikroskopický rozbor je rychlý způsob, jak odhalit případné změny, které se v rozboru chemickém ještě nemusí projevit, a technologovi tak dává možnost zavčasu reagovat.

Čistírenské kaly (vyhláška 273/2021 Sb.)

Stanovení rizikových prvků, mikrobiologických ukazatelů i vlastností čistírenských kalů pro jejich aplikaci na zemědělské půdě nebo uložení na skládkách. Ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace.

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha