Orlab.cz Aktuality Radiologický rozbor 2015

Radiologický rozbor 2015

Orlická laboratoř je nově držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.j. SÚJB/OPZ/6442/2015 ze dne 26. 3. 2015 k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě pro účely podle §6 odst. 6 zákona.

Povolení je k nahlédnutí případně ke stažení v záložce "akreditace".

Dle zákona č. 18/1997 Sb. §6 odstavec (6) jsou výrobci a dovozci balené vody a dodavatelé vody určené k veřejnému zásobování povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů a výsledky měření předkládat Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

Naším prostřednictvím lze tuto povinnost kompletně zabezpečit.

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha