Orlab.cz Služby Přírodní radionuklidy ve vodě, interieru a půdě

Přírodní radionuklidy ve vodě, interieru a půdě

Přírodní radionuklidy ve vodách

Měření a hodnocení přírodních radionuklidů v balené a pitné vodě určené k veřejnému zásobování.
Se souhlasem zákazníka předávání výsledků měření a aktualizovaných evidenčních listů Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

Měření přírodních radionuklidů ve zdroji pro individuální zásobování.
Pro individuální zásobování nejsou v naší legislativě stanovené limity. Orientační posouzení a bližší informace lze nalézt na stránkách Státního úřadu radiační ochrany.

Následující služby lze zajistit naším prostřednictvím nebo se můžete obrátit přímo na našeho partnera, firmu 2g-geolog

Charakteristika radonu

RADON je přírodní radioaktivní plyn bez barvy, chuti a zápachu. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je přítomen v horninách zemské kůry. Působí karcinogenně - vdechování radonu a produktů jeho přeměny zvyšuje riziko onemocnění rakovinou plic.

Radon vstupuje do domu nejčastěji z podloží budovy, vody (při sprchování, koupání, mytí apod.) nebo ze stavebních materiálů. Konkrétní hodnota koncentrace radonu v domě závisí zejména na intenzitě větrání, těsnosti stavby a na koncentraci radonu v podloží pod domem.

Bližší informace lze nalézt na stánkách:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní ústav radiační ochrany, Česká geologická služba, Radonová mapa ČR

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha