Orlab.cz Aktuality Novinky v Orlické laboratoři 2015

Novinky v Orlické laboratoři 2015

Rádi bychom Vás informovali o změnách v naší laboratoři v uplynulém roce.

Orlická laboratoř prochází v posledních letech systémovými změnami vedoucími k automatizaci rutinních metod. Cílem je udržení přijatelných cen, zkrácení doby analýzy a poskytnutí co nejširšího sortimentu služeb, požadovaných zákazníky v naší spádové oblasti.

Po vybavení iontovým chromatografem v roce 2013 od firmy Dionex, který umožňuje automatické stanovení aniontů a kationtů, se podařilo v letošním roce vybavit laboratoř dalším špičkovým přístrojem ICP-MS (Agilent), který nám umožní stanovit většinu prvků periodické tabulky. V současné době byly na tomto přístroji zavedeny metody na stanovení kovů, které nahradily stanovení kovů metodami atomové absorpce a některá další vyšetření (stanovení boru, uranu atd.). 

V únoru proběhl na pracovišti audit Českého institutu pro akreditaci.

V oblasti radiologie jsme v loňském roce pořídili přístroj a připravili metodiky na stanovení celkové objemové aktivity alfa a beta ve vodách. Ing. Miroslav Kubík absolvoval zkoušky na Státním ústavu jaderné bezpečnosti (SÚJB) a získal zvláštní odbornou způsobilost k měření a hodnocení radionuklidů ve vodách. Společně se stanovením radonu jsme tak nyní schopni provádět ve vodách základní radiologický rozbor, včetně stanovení uranu (na ICP-MS). Na SÚJB byla podána žádost o povolení k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany.

Po obdržení osvědčení od Českého institutu pro akreditaci a  povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, uvedeme všechna výše zmíněná vyšetření do rutinní laboratorní praxe.

V průběhu roku 2014 byla rovněž provedena částečná rekonstrukce prostor pro mikrobiologii. Došlo tak ke zlepšení zázemí pro provádění mikrobiologických rozborů kosmetických výrobků, potravin apod.

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha