Orlab.cz Aktuality KONZULTAČNÍ DEN – PITNÁ VODA / Ústí nad Orlicí 21.11.2017

KONZULTAČNÍ DEN – PITNÁ VODA / Ústí nad Orlicí 21.11.2017

Orlická laboratoř pořádá další z konzultačních dnů, tentokrát věnovaný pitné vodě a nové legislativě.

Konzultační den je určen zejména pro provozovatele vodovodů a pro obce samostatně provozující vodovod

 

Program je rozdělen na dva samostatné bloky

 

1)  Nový atomový zákon 263/2016 Sb a prováděcí vyhlášky z roku 2016

Zákon vyšel v uplynulém roce a letošním rokem končí přechodné období tzn., že od 1.1. 2018 už platí bez výhrad kompletně nová legislativa se všemi změnami a povinnostmi, které přináší pro povozovatele veřejných vodovodů a výrobců balených vod.

 

2) Novela vyhlášky 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Do konce letošního roku by měla spatřit světlo světa novela této vyhlášky (s platností od 1. dne následujícícho měsíce po jejím vydání), která kromě dalších změn přináší i novou povinnost na zpracování rizikové analýzy. 

 

Program je doplněn krátkým sdělením týkajícím se aktuálního pohledu na problematiku pesticidů.

Sdělení navazuje na diskuzi z konzultačního dne z 26.11.2015, kde byly prezentovány nové požadavky na rozsah rozborů. Od té doby došlo k určitému posunu.

 

Jde o neformální setkání dozorových orgánů, provozovatelů vodovodů a laboratorních pracovníků nejen s cílem seznámení s legislativními změnami a novými povinnostmi, ale také minimalizací možných nedorozumění při jejich plnění. 

 

Přílohy:

 

1) Program konzultačního dne

2) PŘIHLÁŠKA

 

Souhrn

Název akce: KONZULTAČNÍ DEN – PITNÁ VODA

Datum a místo konání: 21.11.2017 – Malá Scéna v Ústí nad Orlicí (www.msuo.cz)

Předpokládaná doba: 9:00 (prezence od 8.30 do 9.00) – 13:00

Cena: 500 Kč/osobu bez DPH - 605 Kč/osobu včetně DPH

 

V případě zájmu, prosíme o vyplnění a zaslaní přihlášky (v příloze) e-mailem na adresu info@orlab.cz.

Uzávěrka přihlášek byla prodloužena do 31.10.2017
 

 

Současně prosím uhraďte účastnický poplatek ve výši 605,- Kč včetně DPH (na osobu) na účet u KB banky č. 107-4795400267/0100, VS 20171121 - do poznámky uveďte název firmy.

Daňový doklad o zaplacení obdrží účastníci při prezenci.

 

Každý účastník obdrží texty jednotlivých přednášek.

 

 

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha