Orlab.cz Aktuality Informace o konání "Valné hromady" 9/2017

Informace o konání "Valné hromady" 9/2017

Jednatelé společnosti ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o., se sídlem v České Třebové, Lhotka 219, PSČ 560 03, IČ: 60912677 zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6141

svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 14. září 2017 od 13 hodin
v zasedací místnosti MÚ Česká Třebová

Prezence společníků bude probíhat od 12.45 hodin.

Valné hromady se může zúčastnit každý společník, který je zapsán v seznamu společníků. 

Není-li společník přítomen osobně, odevzdá zmocněnec úředně ověřenou plnou moc, podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za společnost.

Program jednání: viz příloha.

Ke stažení

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha