Orlab.cz Aktuality Informace o konání "Valné hromady" 2016

Informace o konání "Valné hromady" 2016

Jednatelé společnosti ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o., se sídlem v České Třebové, Lhotka 219, PSČ 560 03, IČ: 60912677 zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6141

svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 14. června 2016 ve 14 hodin
v zasedací místnosti MÚ Česká Třebová.

Prezence společníků bude probíhat od 13.50 hodin.

Valné hromady se může zúčastnit každý společník, který je zapsán v seznamu společníků. 

Není-li společník přítomen osobně, odevzdá zmocněnec úředně ověřenou plnou moc, podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za společnost.

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015
4. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2015
5. Vyhodnocení plnění prémiových ukazatelů  ředitele za 2015 a návrh na 2016
6. Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2015
7. Diskuze, závěr

Ing. Lubomír Fiedler
jednatel

Ing. Klára Šedová
jednatelka

Ing. Jana Pinkasová
jednatelka

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha