Orlab.cz Aktuality Informace o konání "Valné hromady" 2015

Informace o konání "Valné hromady" 2015

Jednatelé společnosti ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o., se sídlem v České Třebové, Lhotka 219, PSČ 560 03, IČ: 60912677 zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6141

svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 26. května 2015 ve 13 hodin
v zasedací místnosti MÚ Česká Třebová

Prezence společníků bude probíhat od 12.50 hodin.

Valné hromady se může zúčastnit každý společník, který je zapsán v seznamu společníků. 

Není-li společník přítomen osobně, odevzdá zmocněnec úředně ověřenou plnou moc, podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za společnost.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014
4. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2014
5. Vyhodnocení plnění prémiových ukazatelů  ředitele za 2014 a návrh na 2015
6. Rozhodnutí o přijetí úplného znění společenské smlouvy 
7. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech  
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatelům
9. Závěr

Ing. Lubomír Fiedler
jednatel

Ing. Klára Šedová
jednatelka

Ing. Jana Pinkasová
jednatelka

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha