Orlab.cz Aktuality Informace o konání "Valné hromady"

Informace o konání "Valné hromady"

Jednatelé společnosti ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o., se sídlem v České Třebové, Lhotka 219, PSČ 560 03, IČ: 60912677 zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6141

svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 30. června 2020 ve 13 hodin
v zasedací místnosti MÚ Česká Třebová

Prezence společníků bude probíhat od 12.45 hodin.

Valné hromady se může zúčastnit každý společník, který je zapsán v seznamu společníků. 

Není-li společník přítomen osobně, odevzdá zmocněnec úředně ověřenou plnou moc, podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za společnost.

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019
4. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2019
5. Vyhodnocení plnění prémiových ukazatelů  ředitele za 2019 a návrh na 2020
6. Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2019
7. Diskuze, závěr

Ing. Lubomír Fiedler 
jednatel

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha