Orlab.cz Služby Další služby

Další služby

Stanovení kovů a vybraných anorganických a organických látek v různých materiálech

Po předchozí dohodě lze metody zavedené v laboratoři využít i pro další materiály než jsou uvedeny v příloze osvědčení (viz záložka akreditace).

Emise

Stanovení vybraných škodlivin ve vzorcích emisí (kovy včetně šestimocného chromu, kyseliny, kyanidy, chlorovodík, amoniak, atd.).

Vzorkování, měření a hodnocení emisí si lze objednat u našeho obchodního partnera - www.axialan.cz.

Činnosti souvisící s výsledky laboratorních rozborů

Zasílání výsledků do elektronické databáze (např. registr pitná voda - PiVo) nebo SÚJB.

Hodnocení výsledků včetně porovnání s požadovanými limity.

U nevyhovujících mikrobiologických výsledků okamžité informování zákazníka.

Zasílání předběžných výsledků a protokolů emailem.

Předávání výsledků rozborů v excelovských tabulkách a grafech (i za delší časová období). 

Jiné

Pořádání konzultačních dnů ve vybraných oborech.

Sledování a informovanost o aktuálních legislativních změnách ve vybraných oborech.

Součinnost při zpracování posouzení a řízení rizik pro "prioritní prostory".

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha