Orlab.cz Služby Rozbor odpadů, kalů, zemin, sedimentů, kompostů, digestátů

Rozbor odpadů, kalů, zemin, sedimentů, kompostů, digestátů

Odpady

Stavební, průmyslové a jiné odpady k uložení na skládky nebo využití na povrchu terénu (k rekultivaci cest, terénních nerovností apod.)

Biologicky rozložitelné odpady – komposty a digestáty

Kontrola výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů (komposty a digestáty):  stanovení rizikových prvků, jakostních znaků a mikrobiologických ukazatelů.

Zeminy a půdy

Výkopové zeminy určené k uložení  na povrchu terénu nebo na skládkách.

Stanoveni agrochemických vlastností půdy a rizikových prvků v souvislosti s ukládáním kalů případně sedimentů na zemědělskou půdu.

Stanovení vybraných cizorodých látek v zeminách v případě jejich kontaminace lidskou činností.

Rybniční a říční sedimenty

Rozbory pro posouzení nakládání s rybničními a říčními sedimenty - aplikace na zemědělské půdě, na povrchu terénu nebo uložení na skládkách.

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů HP1 – HP15

Nebezpečné vlastnosti odpadů lze vyloučit pouze u odpadů vznikajících nebo vzniklých řízeným nebo známým způsobem zaručujícím pro hodnocený odpad neměnné vlastnosti.

Laboratoř samostatně zajistí hodnocení nebezpečných vlastností HP4-HP8, HP10-HP11, HP13 (spadajících do kompetence ministerstva zdravotnictví) a ve spolupráci s obchodními partnery hodnocení všech nebezpečných vlastností  HP1 – HP15.

Chemické a mikrobiologické rozbory pro vyloučení nebezpečných vlastností odpadů dle vyhlášky 94/2016 Sb., včetně zajištění ekotoxicity.

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha