Orlab.cz Aktuality Informace o konání "Valné hromady" 2021

Informace o konání "Valné hromady" 2021

Jednatelé společnosti ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o., se sídlem v České Třebové, Lhotka 219, PSČ 560 03, IČ: 60912677 zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6141

svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 30. června 2021 ve 13.00 hodin
v zasedací místnosti MÚ Česká Třebová

Prezence společníků bude probíhat od 12.45 hodin.

Valné hromady se může zúčastnit každý společník, který je zapsán v seznamu společníků. 

Není-li společník přítomen osobně, odevzdá zmocněnec úředně ověřenou plnou moc, podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za společnost.

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020
4. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2020
5. Vyhodnocení plnění prémiových ukazatelů  ředitele za 2020 a návrh na 2021
6. Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2020
7. Diskuze, usnesení, závěr

Ing. Lubomír Fiedler 
jednatel

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha