Orlab.cz Akreditace

Akreditace

Orlická laboratoř s.r.o. je  akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. a registrovaná pod číslem 1277. Všechny potřebné dokumenty týkající se činnosti laboratoře jsou zde ke stažení. 

Osvědčení o akreditaci (česky)

Osvědčení o akreditaci (anglicky)

Příloha k osvědčení o akreditaci - seznam zkušebních a vzorkovacích postupů

Oprávnění ÚKZÚZ ke vzorkování a zkoušení zemědělských půd

Povolení SÚJB k měření a hodnocení přírodních radionuklidů ve vodě

Oprávnění (SÚJB) zvláštní odborné způsobilosti pracovníka laboratoře

CSQ-CERT certifikát Manažera vzorkování odpadů

Pověření MZ k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha